2. Dezember 2023

Nederlands: Rijdende school, ENTE en ESU

Autor s. unten

Teilen

Interview met Nina Crommelin!

Nina Crommelin

Hallo, sommige lezers kennen je al, kan je je voor de anderen even kort voorstellen?

“Ik ben Nina Crommelin en ik werk al 16 jaar voor de Rijdende School, de basisschool voor kinderen van kermisexploitanten en circusmensen. Ik ben geboren in Hamburg en heb een lerarenopleiding gevolgd in Duitsland. Na mijn studies heb ik een half jaar in Zuid-Afrika doorgebracht. Daar heb ik ook mijn man, een Nederlander, leren kennen. In 2004 verhuisde ik naar Nederland en sinds 2005 werk ik als lerares in de Rijdende School. Een seizoen heb ik meegereisd met twee Duitse circussen. Gedurende die periode heb ik veel bijgeleerd over het leven “op de reis”: de samenhang tussen de mensen onderling, de motivatie om samen iets te ondernemen, de flexibiliteit, het oplossen van problemen als er bijvoorbeeld geen stroom aanwezig is op de locatie of het terrein in een modderpoel veranderd is. Deze ervaringen hebben ertoe geleid de levenswereld van “onze’ schoolkinderen veel beter te begrijpen. Na een jaar meegereisd te hebben was het me duidelijk dat ik mijn roeping gevonden had. Ik wou lerares voor kinderen, wiens ouders omwille van hun beroep steeds onderweg zijn, worden. Ook mijn beide dochters, geboren in 2006 en 2009, zijn vrijwel op de circus-en kermisplaatsen groot geworden.”

Vertel eens over de “Rijdende School”.

“De Rijdende School werd 66 jaar geleden opgericht op initiatief van enkele kermisexploitanten. Met een schoolwagen trokken de leraars van kermis tot kermis om de kinderen onderwijs te verschaffen. In 1980 kwamen ook de kinderen uit circusfamilies erbij. De Rijdende School is een Nederlandse basisschool met ongeveer 200 leerlingen van de leeftijd tussen 4 en 12 jaar per kermisseizoen.Na het verlaten van deze basisschool worden de kinderen door speciale leraars, de zogenaamde consulenten, verder begeleid omeen diploma te halen. Maar ze staan de ouders natuurlijk ook bij met raad en daad voor diverse problemen. Tijdens de winter gaan de Nederlandse kinderen weer naar de klassieke school. Tijdens het kermisseizoen krijgen ze online les of gaan de lessen door in een lokale schoolwagen. De samenwerking met de klassieke scholen is zeer belangrijk om de continuïteit van het onderricht te waarborgen. Voor het afleveren van een getuigschrift zijn de klassieke scholen bevoegd.De Rijdende School heeft ook al sinds het begin de evolutie van het internet gevolgdom online les te kunnen verzorgen. Elke leerling krijgt een laptop en een internetverbinding tot zijn of haar beschikking. Ons IT-team heeft ook een eigen leerplatform ontwikkeld: Navileren. Op dit platform wordt voor elke leerling een individueel leerplan geplaatst dat zowel online als in de mobiele scholen aangewend kan worden. Hierdoor kan de leerling overal op dezelfde manier verder studeren.”

Wat zijn jouw taken?

“Tijdens de eerste jaren was ik een meereizende lerares van de Rijdende School en gaf ik les aan kinderen van circusmensen die in Nederland rondreisden. Al vlug werd ik de contactpersoon voor alle buitenlandse kermis-en circusfamilies, die tijdens het seizoen in Nederland onderweg waren. Hierdoor was ik niet meer enkel lerares, maar kreeg ik de bijkomende functie als coördinatrice van “onderwijs aan buitenlandse circuskinderen” en “internationale contacten”. Concreet houdt dit in dat ik mij bezighoud met de buitenlandse leerplannen en de schoolboeken en optreed als contactpersoon voor de families alsook voor de klassieke scholen in het buitenland. En ik sta ook mijn Nederlandse collega’s bij die samen met mij lesgevenaan de Duitse kinderen.”

Ik kan me voorstellen dat jouw werk en dat van je collega’s sterk beïnvloed werd door de Coronapandemie. Hoe gaan jullie daar mee om?

“Gelukkig hadden we net alle laptops en internetverbindingen verdeeld voordat de eerste lockdown inging. Daardoor konden we het onderwijs voor alle kinderen zonder probleem waarborgen. Ook gaven we advies met betrekking tot het afstandsonderwijs aan de klassieke scholen.In de nazomer en in de herfst van 2020 werden de maatregelen in Nederland versoepelt waardoor we ook weer lessenter plaatse konden verzorgen. Momenteel in Nederland nog steeds in lockdown, maar de basisscholen zijn sindshet begin van de maand februari weer open. Kermissen mogen nog steeds niet doorgaan, vandaar dat vrijwel alle kinderen uit de kermis-en circuswereld les volgen in de klassieke scholen. Enkele kinderen worden door ons nog bijkomend begeleid, maar ondertussen zijn we al in werkgroepen bezig met het lesconcept en materiaal voor te bereiden voor de komende –hopelijke snelle –start van het nieuwe seizoen.”

Je werkt ook nog voor ENTE en voor de ESU?

“Ik ben een van de oprichters van ENTE, het European Network for Traveller Education, gesticht in 2012.ENTE e.V. is een Europees netwerk van scholen, pedagogische instellingen, ministeries, politiekers, beroepsverenigingen, ouders en kinderen, dat zich inzet voor het onderwijs aan kinderen van reizende ouders in heel Europa. In 2020 hebben we een gesprek gehad met Mariya Gabriel, Eurocommissaris voor vooruitgang, innovatie, cultuur en jeugd. Zij heeft toen beloofd ENTE te ondersteunen opdat we ons onderwijsaanbod structureel zouden kunnen verbeteren.Voorlopig werkt ENTE samen met de Europese Commissie aan een campagne om het “Onderwijs aan kinderen van reizende ouders” meer in de openbaarheid te brengen. De Europese Commissie werkt dit actueel meer uit en zal in de maand mei deze campagne met behulp van films en Webinarsin heelEuropa verspreiden.Natuurlijk dienen de afzonderlijke landen van Europa te erkennen dat de kinderen van reizende ouders hetzelfde recht hebben op onderwijs en dat online lessen ideaal zijn om leerachterstand te vermijden.ENTE heeft een netwerk van Europese servicepoints. Daar kunnenfamilies, die in een ander Europees land willen rondreizen, informatie verkrijgen over het schoolsysteem in het betreffende land. Op het Congres van de ESU in januari 2020 in Wenen ben ik tot mijn grote vreugde tot plaatsvervangend secretaris-generaal verkozen. Het is voor mijn een hele eer om de ESU te ondersteunen. De goede samenwerking van de verschillende kermisfederaties heeft tijdens deze sanitaire crisis bewezen dat eenheid maaktsterk.”

Tot slot misschien nog een algemeen statement? Wil je nog iets kwijt?

“Ik wens alle kermisexploitanten en circusfamilies dat deze coronacrisis snel voorbij zal zijn en dat kermissen en circussen het leven van iedereen weer vrolijker maken. Wat men kan toch niet leven zonder het gelach van de kinderen, zonder de kleurrijke lichtjes en muziek op de kermis of zonder de geur van gebrande amandelen of verse peperkoek?”

Tekst: Tatjana Gemüth

Vertaling: David Detiège

Werbung

Auch interessant

Eine Idee, die gut ankam bei den Bürgern in und um Recklinghausen, hatten die Recklinghäuser Schausteller anlässlich des imaginären Auftakts der Palmkirmes. Um das große Volksfest im Bewusstsein der Bürger …

Pink statt Trauerflor: „Palmkirmes to go“ Weiterlesen »

Fa. Osselmann präsentiert den ersten Scooter mit digitalem Bezahlsystem. Eine Idee zu haben ist gut – die Idee umzusetzen ist besser. Das dachten sich auch Dagmar Osselmann uand ihr Ehemann …

Bahnbrechende Neuheit Weiterlesen »

Rubriken

77

Aktuelles

34

Feste

5

Märkte

9

Parks

28

Artikel

2

Events

6

International

2

Ratgeber

4

Gesichter

2

Hinweise

12

Interviews

6

Musik

Neueste Beiträge

SHOP